Организация за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ през 2009г. в СГС. Получава удостоверението си за регистрация към Регистъра за сдруженията... още →

Проектът цели да даде отговор на основни въпроси като например как могат младите хора да подпомогнат и подкрепят застаряващите членове на обществото? Какви мерки се прилагат в различните страни по отношение на тези проблеми... още →