01 Ное 2016

Проект "The Voice from the Past - Recalling Memories in Diversity" – REMEDY

Стартира проектът 577318-CITIZ- 1-2016- 1-IT- CITIZ-REMEM The Voice from the Past - Recalling Memories in Diversity – REMEDY. Той е насочен към остракизма и репресиите срещу гражданското общество по време на тоталитарните режими - уроците на миналото и тяхната актуалност днес. Проектът е съфинансиран по Програма "Европа за гражданите" 2014 – 2020. Той включва участието на организации от 10 европейски държави. Бенефициент е Община Джерачи Сикуло (Comune di Geraci Siculo), Италия, а "Организация за научно практическо развитие на студентите" ОНПРС е един от партньорите по проекта.

Проектът включва 4 основни събития:

  • Remembrance: Събитието ще обхване темите за остракизма, тоталитарните режими в различните европейски държави и потъпкването на демократичните ценности. То ще се проведе през месец ноември 2016 г. в Италия.
  • Reflection: Второто събитие, което ще се проведе в Полша през януари 2017 г., ще насърчи междукултурния диалог чрез отразяване на значението на тоталитарните режими днес.
  • Reconciliation: В Естония ще бъде организиран концерт и представяне на документален клип в памет на жертвите на тоталитарните режими.
  • Relation: Заключителното събитие по проекта ще бъде организирано в Германия под формата на изложба, представяща по различен начин исторически събития, свързани с тоталитарното управление.

В допълнение към тези 4 международни събития всеки партньор по проекта ще осъществи локално събитие, посветено на универсалните човешки ценности и свободи, спомняйки си за недемократичните периоди в историята на Европа.

Бенефициент по проекта: Comune di Geraci Siculo

Партньори по проекта: Организация за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС) - България, Dimos Istieas-Aidipsou (Greece), M2C (Germany), APSHSTDC (Portugal), Fundación Universitaria San Antonio de Cartagena (Spain), Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Estonia), Albanian Association of Industrial Environmentalist (Albania), Multikultura (Poland), SE RDA (Romania).

Координираща организация: EProjectConsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca Продължителност на проекта: 01 септември 2016 – 28 февруари 2018 (18 месеца) Финансираща програма: "Европа за гражданите" 2014 – 2020, Направление "Европейска памет за миналото"