28 Мар 2013

Младежки обмен в Крайова, Румъния

На 5 април 2013 г. четирима членове на ОНПРС ще заминат за Крайова, за да вземат участие в младежки обмен . Проектът се организира от нашите приятели от Culture House of Unions of Craiova. Държави-участнички: България, Турция, Гърция, Франция и Словения

Някои акценти:
  • Какво е подпомагащо лидерство?
  • Умения за разрешаване на конфликти.
  • Организационно управление и др.