08 Фев 2013

Участие в ТРГ за разработване на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Със заповед на Министъра на земеделието и храните „Организация за научно практическо развитие на студентите” е включена в Тематична работна група за разработване на  Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.